Siganos en Twitter @VolunteersEC
Siganos en Facebook!

Om New Horizons og vårt volontørprogram

Sosiale organisasjoner trenger frivillige til å utvikle og bistå de ulike prosjektene. Klar over dette grunnla en gruppe fagfolk, inkludert sosialarbeidere, New Horizons Volunteer Program i januar 1997. New Horizons Volunteer Program har rettslig støtte fra stiftelsen "Redes Solidarias" med juridisk avtale nr 2740.

Hva vil vi?

• Kontakte frivillige, nasjonale og internasjonale, som ønsker å hjelpe til i de ulike prosjektene.
• Fordele donasjoner dit det er nødvendig (bøker, klær, leker, medisin, etc.).
• Hjelpe til med utvikling av tekniske ferdigheter i sosiale organisasjoner med aktiviteter som: snekring, keramikk, bakeri, låsesmed, musikk, osv.
• Fordele den økonomiske støtten vi mottar dit hvor den trengs mest.
• Hjelpe til med kommersialiseringen av håndarbeid i mikrobedrifter.
• Organisere møter, foredrag og konferanser i emner som: Familie planlegging, motivasjon, human resources, etc.
• Fremme kulturelle samspill.
• Delta i bygging og ombygging av hytter, barnehager, vanntanker, øko-hus, etc.
• Hjelpe til i bevaring av miljøet gjennom planting av skog og gjenvinning.
• Kontakt personer og organisasjoner som er interessert i å hjelpe med stipender.

Hva er vår jobb?

• Vi tar utgangspunkt i volontørens kunnskap og erfaring for å så plassere volontøren der han/hun vil kunne gjøre mest nytte for seg.
• Bruke informasjonen vi får fra volontørene til å gjøre studier på de organisasjonene, bedriftene, barnehagen og sentrene vi jobber med.
• Gi de nødvendige instruksene for å sikre et vellykket arbeid for volontørene.
• Evaluere arbeidet som gjøres av volontøren.
• Koordinere arbeidet mellom organisasjoner og frivillige.

Av. 6 de Diciembre 2130 y Av. Colón, Bldg "Antares", Office #501, Quito - Ecuador
Telefon/Fax: (593-2) 254 1953, 223 1618 | newhorizonsvolunteerprogram@gmail.com | www.voluntariosecuador.org